Szkolny Projekt Comenius


IdŸ do treœci

Nasz projekt

Realizowany obecnie przez nasze gimnazjum projekt Comenius nosi tytuł:

Radość czytania, radość tworzenia

Ogólne założenia projektu:

Program "Radość czytania, radość tworzenia" jest drugim w historii szkoły projektem europejskim realizowanym pod auspicjami Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Poprzednie tego typu zadanie wykonaliśmy w latach 2004-2007. Podjęte wówczas przez nas działania ogniskowały się wokół tematu "Ziemia, woda, ogień: ludzie i rzeczy". Obszerną ich dokumentację zamieściliśmy w Archiwum.

Czas realizacji bieżącego projektu wynosi dwa lata. Zaczęliśmy nad nim pracować we wrześniu 2008 roku, a zakończymy go w czerwcu 2010 roku. Nie pracujemy nad nim samotnie, lecz we współpracy z pięcioma szkołami z kilku krajów należących do Unii Europejskiej: z Rumunii, Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Litwy. Więcej informacji o naszych partnerach znajdziesz w zakładce INSTYTUCJE UCZESTNICZĄCE
.

Zakładamy, że praca nad realizowanym właśnie projektem przyniesie wiele satysfakcji uczniom i nauczycielom, podobnie to było w przypadku zakończonego już programu. Mamy nadzieję, wśród naszych gimnazjalistów wzrośnie dzięki niemu zainteresowanie czytelnictwem książek i czasopism, a także gotowość do podejmowania twórczego wysiłku praktycznego. Rozwijaniu zdolności kreacyjnych młodzieży w zakresie pisania służą codzienne zajęcia lekcyjne, a także kółka zainteresowań. Uczniowie przejawiający zdolności literackie i dziennikarskie mają możliwość redagowania szkolnej gazetki "Kredą pisane". Gimnazjaliści obdarzeni talentem aktorskim mogą działać w kole teatralnym, gdzie poznają ciekawe utwory z dorobku narodowych i europejskich dramaturgów, na ich podstawie przygotowują przedstawienia dla szerokiej widowni (szkolnych rówieśników, rodziców, pensjonariuszy zakładów leczniczych i opiekuńczych), jak również tworzyć własne realizacje sceniczne. Osobom zainteresowanym wzbogaceniem wiedzy literackiej szkoła proponuje spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. Nauczyciele prowadzący wymienione koła korzystają z merytorycznego oraz rzeczowego wsparcia ośrodków i instytucji działających w środowisku lokalnym: drukarni, miejscowych środków publicznego przekazu (gazet, radia, telewizji), regionalnego domu kultury, biblioteki, muzeum.

Projekt stwarza uczniom szereg okazji do uczestnictwa w konkursach literackich i wystawach prac malarskich powstałych z inspiracji czytelniczych, jak również w innych atrakcyjnych formach pracy.

W pracy nad projektem duże znaczenie ma znajomość języków obcych. Nie umiejąc się nimi posługiwać, nie moglibyśmy systematycznie wymieniać myśli i doświadczeń z nauczycielami i młodzieżą ze związanych z nami szkół europejskich. Od gimnazjalistów uczestniczących w programie oczekujemy gotowości do ciągłego doskonalenia umiejętności lingwistycznych i zaangażowania przy współtworzeniu "wędrujących książek". Wybraną przez nas metodę pisarską można porównać do biegu grupy sztafetowej. Zadanie tworzenia następujących po sobie rozdziałów opowieści to obowiązek kolejnych szkół partnerskich. Nasi uczniowie partycypują w kreowaniu trzech różnych historii fabularnych, we wszystkich językach obcych nauczanych w szkole: po angielsku, po francusku i po niemiecku. Znajdziesz je tutaj.

Projekt stwarza naszym uczniom szansę wzbogacenia wiedzy o innych krajach europejskich i nawiązania bliskich kontaktów z młodzieżą ze wszystkich współpracujących ze sobą placówek oświatowych. Realizacji tego ostatniego celu służą wyjazdy zagraniczne i bezpośrednie spotkania robocze.
Zaplanowano ich sześć (po trzy w każdym roku szkolnym), zadanie organizatora powierzając kolejno każdej ze szkół partnerskich.
Obszerna ich dokumentacja dostępna jest w zakładce SPOTKANIA I WYJAZDY ZAGRANICZNE.

Projekt przewiduje również wspólne lekcje i spotkania w świecie wirtualnym. Będzie to możliwe za pośrednictwem komunikatora internetowego Skype.


Powrót do treœci | Wróć do menu głównego