Szkolny Projekt Comenius


IdŸ do treœci

2008/2009

Działania naszej szkoły

Realizacja wielostronnego projektu Comenius polega na wspólnych przedsięwzięciach podejmowanych przez uczestniczące
w nim instytucje oświatowe z kilku krajów europejskich. Poszczególne szkoły przedstawiają również własne pomysłów edukacyjne i indywidualnie je wykonują w ramach prowadzonego przez siebie nauczania.

W pracy nad projektem "Radość czytania, radość tworzenia" w roku szkolnym 2008/2009 zaangażowało się grono uczniów
i nauczycieli. Tu przedstawiamy efekty ich działania.

MULTIMEDIALNE OPOWIEŚCI

Od tabliczki glinianej do e-książki - prezentacja multimedialna ukazująca dzieje książki od czasów najdawniejszych
do współczesności.


Prezentacja w PowerPoint


Przez stulecia. Wielka wspólnota czytelników
- prezentacja multimedialna złożona ze slajdów ukazujących dzieła plastyczne reprezentujące różne epoki, style artystyczne i rodzaje sztuki, których bohaterami są ludzie czytający książki.


Prezentacja w PowerPoint


W ŚWIECIE KSIĄŻEK I CZASOPISM

Kredą pisane - na łamach wydawanej od kilku już lat gazetki szkolnej w kolejnych numerach przygotowanych w roku szkolnym 2008/2009 znaleźć można szereg tekstów nawiązujących do tematyki projektu. W numerze pierwszym, na przykład, opisano wyniki badania ankietowego, którego celem było zdiagnozowanie stopnia znajomości programu Comenius przez gimnazjalistów. Drugi numer przyniósł reporterskie impresje uczennicy oddelegowanej na spotkanie przedstawicieli szkół partnerskich w Miranda de Ebro
w Hiszpanii. W gazetce uczniowie recenzowali czytane przez siebie książki i wypowiadali się na wiele tematów dotyczących czytelnictwa.


Kliknij, aby przejść na stronę gazetki


Książki, które stworzyły naszą Ojczyznę i Europę - fotoreportaż przedstawiający przebieg szkolnej debaty o książkach,
które odegrały ważną rolę w kształtowaniu się europejskiej i narodowej świadomości kulturowej.


Czytaj jako dokument PDF


Jak to z książką było - fotoreportaż z wystawy ukazującej historię pisma i książki. Zorganizowała ją szkolna biblioteka.


Czytaj jako dokument PDF


CZAS DLA MŁODYCH AKTORÓW

Spotkanie z poezją - multimedialna opowieść o przebiegu wieczoru poetyckiego przygotowanego przez uczniów ze szkolnego koła teatralnego, zorganizowanego na zakończenie Roku Zbigniewa Herberta.

NA GEOGRAFICZNYM SZLAKU


Test geograficzny: Moja wiedza geograficzna na temat państw, z którymi współpracuje nasza szkoła w ramach programu COMENIUS - zestaw pytań konkursowych, na jakie musieli odpowiedzieć uczestnicy konkursu.


Test konkursowySprawozdanie


Z TEKI PLASTYKA


Projektuję okładkę ulubionej książki - galeria prezentująca prace rysunkowe uczniów szkoły wykonanych w ramach lekcji plastyki.

Kliknij, aby powiększyć wybrany obrazek.


Powrót do treœci | Wróć do menu głównego