Szkolny Projekt Comenius


IdŸ do treœci

CZYM JEST COMENIUS?


Jest częścią programu "Uczenie się przez całe życie", ustanowionego przez Wspólnotę Europejską w 2007 roku.

Program Comenius został powołany w celu promowania współpracy między szkołami w różnych krajach na naszym kontynencie.

Szkoły przystępujące do realizacji projektów w ramach programu Comenius stawiają sobie dwa główne cele:

poszerzenie przez młodzież i kadrę nauczającą wiedzy na temat różnorodności kultur i języków europejskich oraz wartości, jakie za tą różnorodnością się kryją;

zapewnienie młodym ludziom wsparcia w trakcie nabywaniu przez nich podstawowych umiejętności oraz kompetencji życiowych przydatnych do ich rozwoju, do zdobywania przyszłego zatrudnienia i realizowania się w roli aktywnego europejskiego obywatela.

Więcej o Programie Comenius można dowiedzieć się ze strony Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Powrót na stronę startową szkoły


Profesjonalne statystyki odwiedzin

Powrót do treœci | Wróć do menu głównego